Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 11 januari, 2009

Bomberna forstätter att falla över Gaza. En av de kliniker Svenska kyrkan stöder förstördes helt idag. Carl Bildt säger att EU gör allt för att få fred till stånd.

Men Europa har sina egna blinda fläckar. Eller skamfläckar. En av de större är behandlingen av romers-flaggavåra romer. I november 2007 skrev den rumänske författaren Mircea Cartarescu en rasande och förtvivlad artikel i Neue Zuricher Zeitung om romernas situation i Rumänien. Artikeln översatt till engelska kan läsas här och borde vara obligatorisk läsning för Europas politiker. Också i övriga Östeuropa har romerna varit hårt trängda. Många har tvingats fly för att om möjligt finna ett något mer drägligt liv. Mellan 6000 och 7000 finns idag i Malmö. Vad det har lett till beskrivs i en mycket läsvärd och tankeväckade rapport från Malmö stadskontor i september 2008. Den kan laddas ner i sin helhet här.

Ett kort utdrag kan ge en uppfattning om situationens allvar. Utdraget talar för sig självt. Malmö är, som ofta i sådana här sammanhang, värd en eloge. Ändå blir frågan: Vad gör vi här då?

I Malmö finns det omkring 6000-7000 romer indelade i sex olika grupper; lovara, kalderasha, rumungri, arli, gorbet samt kalé. Vidare är grupperna indelade i nio nationaliteter; uppdelade i antal så finns det 250-300 svenska romer, 250-300 ungerska romer, 400-500 polska romer, 1500 tjeckiska och slovakiska romer, 500 rumänska romer, 20-30 ukrainska romer, 1000 romer från forna Jugoslavien, 2000 senare anlända romer från Balkan samt 100 romer av övrig nationalitet… Ungefär 450 av de cirka 1000 barnen mellan 7-15 år bedöms sköta sin skolgång. Med detta menas att barnen är i skolan, även om närvaron generellt är sämre än majoritetens… Att endast ett fåtal går ut med godkända betyg från högstadiet får vidare konsekvenser i gymnasiet då få romer studerar vidare efter grundskolan… Av 1000 ungdomar i gymnasieåldern går endast 50 ungdomar i gymnasiet. Endast fem av dessa tar i genomsnitt studenten med fullständiga betyg… Det finns knappt någon modersmålsundervisning på romani chib i skolan. I Malmö finns det två modersmålslärare, båda tillhörande den polsk romska gruppen… En annan anledning till att föräldrar inte anmäler romani chib som modersmål är att familjer i vissa fall inte vill att skolan ska veta att de är romer. Detta gäller främst romer som senare anlänt från Balkan från början av 90-talet och framåt. Denna grupp romer har nyligen kommit från krigets Balkan där de blivit utsatta för förföljelse just på grund av att de är romer, vilket kan göra att det kan finnas en försiktighet kring att berätta att man är rom.

Annonser

Read Full Post »