Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 5 februari, 2009

Rosengård blöder

I tre år arbetade jag som skolläkare på Rosengård. Jag skrev om det senast här.

Nu blöder Rosengård. Terroristforskaren Magnus Ranstorp och hans kollegor vid Försvarshögskolan har på vår integrationsministers uppdrag våldgästat stadsdelen med ett så kallat forskningsprojekt. Den 37-sidiga rapporten Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö finner du här.

Rapporten har utsatts för stark och som jag ser det synnerligen berättigad kritik av forskare i Malmö/Lund med lång erfarenhet av olika projekt på Rosengård – se här. När man bett att få se primärmaterialet meddelar Ranstorp & compani att detta förstörts! Situationen påminner om den som uppstod när vänner och anhöriga till Christopher Gillberg förstörde ett omfattande forskningsmatwerial i Göteborg.

Idag har astronomiprofessorn Bengt Gustafsson gått till skarp attack mot Ranstorp på Newsmill – se här. Bengt skriver bland annat:

Det är bara att konstatera att Dos Santos och Ranstorps arbete inte tycks uppfylla rimligt ställda krav på god forskningssed. Rapporten kan knappast betecknas som god vetenskap.

Bengt råkar vara min bror men skrev artikeln helt på eget initiativ. Han är tillsammans med Göran Hermerén och Bo Petersson författare till rapporten Vad är god forskningssed? somVetenskapsrådet ställt sig bakom.

Och idag, som av en händelse, berättar Sydsvenskan om de uttalanden utkommenderade poliser fällt om ungdomar på Rosengård:

”Den lille apajäveln. Ska jag göra han steril när jag får tag på honom?”

”Ja han ska ha sig duktigt med stryk så han inte kan stå på benen”, svarar en kollega.

Senare säger en polis:
”Jag håller med han gubben på Ica: ”ni är komna till fel kommun, blattajävlar’”.

Se hela artikeln här.

Rosengård blöder. Det behövs seriös forskning här. Det behövs sociala insatser, och det behövs poliser. Koloniala fasoner av det här slaget gör allt detta bara så oändligt mycket svårare. Jag funderar över vilken agenda integrationsministern, terroristforskarna och polisen egentligen har. Inte tycks den i varje fall vara att vara att underlätta integrationen.

Ungdomarna på Rosengård tänder på sopcontainers. Sabuni, Ranstorp och polisen tycks vilja tända på en hel stadsdel. Eller vart syftar man egentligen?

Annonser

Read Full Post »