Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 27 februari, 2009

Papperslösa och ensamkommande

Det är många som nu söker sig till Europa och Sverige undan fattigdom, smtförföljelse och väpnade konflikter. Bland dem är de helt papperslösa samt ensamkommande barn och ungdomar särskilt utsatta. De har den sämsta hälsan, såväl fysiskt som psykiskt. Och samtidigt har de mycket svårt att få tillgång till såväl medicinsk vård, skolgång som social omvårdnad.

Om detta handlar ett nyutkommet temanummer i Socialmedicinsk tidskrift, häfte 6, 2008. Det är redigerat av Solvig Ekblad, som också skrivit en tänkvärd introduktion. I numret finns bland annat en översikt över situationen i Europa samt erfarenheter från det arbete som pågår vid Rosengrenska i Göteborg samt i Skellefteå, där man byggt upp en spännande modell för arbete med dessa grupper.

Jag har skrivit ett inledande kapitel med titeln Människovärde, värdighet och yrkesetik. Du kan läsa det kapitlet som pdf-fil genom att klicka på länken nedan. Men jag vill verkligen rekommendera dig att läsa hela detta temanummer, som sammantaget ger ovärderlig information om några av våra mest utsatta grupper i samhället. Ett lösnummer kostar 68 kronor och kan beställas från redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

Min artikel som pdf-fil

Annonser

Read Full Post »