Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2009

Så har då regeringen idag presenterat sin föräldrastödsstrategi. Stategin finner du här, och det tal Maria Larsson höll när den presenterades finns här.

I en blogganteckning den 25/3, se här, uttryckte jag en del farhågor, och tyvärr har de flesta av dem besannats. Visstforaldrastod finns positiva inslag i strategin också. Jag tror det behövs en satsning på föräldrastöd, och det är glädjande att regeringen både satsar pengar och engagemang.

Men den satsning som nu görs består av många ord men få konkreta förslag. Dessutom lyser barnperspektivet med sin frånvaro. Barnkonventionen finns nämnd på ett enda ställe – det sägs att de ”evidensbaserade modeller” som ska användas ska ha ”en värdegrund baserad på barnkonventionen”. Men ingenting sägs om att föräldrarna ska få kunskap om den. Begreppet ”barnets rättigheter” finns inte nämnt någonstans, och i det långa tal som Maria Larsson höll fanns barnrättsperspektivet heller inte med. Så här förklaras vad föräldrastöd är:

Föräldrastöd är en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barnets hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker deras sociala nätverk.

Här hade det varit enkelt att infoga ”rättigheter” bland det föräldrarna ska ha kunskap om. Nästan demonstrativt har det utelämnats. Och barnets kulturella och andliga utveckling – märkligt att Maria Larsson som kd-politiker inte ens kunde bevaka en sådan fråga! Barnkulturen, av så fundamental betydelse för barnets utveckling, finns inte nämnd alls. När ska vi börja se barn som aktörer i sina egna liv och inte bara som föremål för omsorg och hälsofrämjande insatser?

Den stora vinnaren nu tycks i stället vara Folkhälsoinstitutet! Det är alltså det ”hälsofrämjande” perspektivet, i snäv mening, som helt står i förgrunden. Här ska nu skapas ”samverkansgrupp”, ”dialogforum” och ”system för webben”, förutom organ för resursfördelning – det är institutet som ska avgöra vart de anslagna medlen ska gå. Folhälsoinstitutets insatser inom det här området har ju hittills inte imponerat precis. Risken finns att det framtida föräldrastödet inte bara blir expertstyrt och medikaliserat – utan också centraliserat och byråkratiserat. Och utan verkligt barnperspektiv.

Tillägg 1/4 (men inget aprilskämt): Min kommentar ovan byggde på den kortversion av strategin jag hade tillgång till igår. Jag har nu läst den längre versionen (28 sidor) och ser då att det på sidan 9, just efter den definition som jag återgivit ovan, finns ett tillägg:

Föräldrastöd bör baseras på ett tydligt barnrättsperspektiv och utgå från det gemensamma och jämställda föräldraskapet och ansvarstagandet.

Rätt ska vara rätt. Jag vidhåller att barnrättsperspektivet borde ha varit nämnt redan i definitionen. Nu föll det bort i kortversionen, den som de flesta läser, och det är illa nog. Men för att se det från den positiva sidan: Nu står det ändå här. Visserligen ”bör” i stället för ”skall”. Men det ska vara tydligt! Det kommer att finnas skäl att påminna om det, många gånger, när nu strategin ska sjösättas.

Read Full Post »

Nu börjar jag bli orolig på allvar! Den ena rapporten efter den andra kommer om nannymetoder också på dagis! Vad är det timeout-chairsom håller på att hända med vår fina svenska förskola?

Häromdagen fick jag ännu ett brev om saken, det här gången från en mamma till en pojke på 2 år och 2 månader:

Igår när jag kom på förskolan där han går fick jag veta att de infört en stol där han ska sitta om han är besvärlig! Det här går jag bara inte med på, jag tycker det är rena 1800-talet!

Mamman för nu en kamp med förskolan om att få bort sådana metoder och har också skrivit till BEO (Barn- och elevombudet på Skolinspektionen), där man svarar att detta kan vara en kränkning av barn. De uppmanar mamman att i första hand ta upp saken med rektor.

Och idag kommer så meddelandet att just BEO nu beslutat att kräva Kungsbacka kommun på skadestånd för att en barnskötare placerat en treåring i en bygelstol i andra ändan av rummet därför att pojken ville göra klar sin pärlplatta i stället för att äta mellanmål! Läs den sakliga men upprörande beskrivningen om detta på BEO:s hemsida här!

Jag tycker det här är förfärligt. Nu får det vara nog! Så jag vill uppmana alla er som läser min blogg och som har barn i förskolan att ta upp den här frågan med er personal och försäkra er om att sådant här inte händer hos er!

Och om ni inte redan gjort det – skriv på Barnuppropet!

Read Full Post »

Perfekta föräldrar

Imorgon måndag startar programmet Tendens i P1 en intressant serie på temat ”Perfekta föräldrar”. Serien presenteras på SR:s hemsida här. Först ut att intervjuas om detta är… jag. När Lars Mogensen först hörde av sig var jag mer än tveksam. Det skulle nämligen vara en personlig intervju, sa han. Jaha, om vad då? Om mig som perfekt förälder? Glöm det! Om barnläkaren som nu gråtande ”talar ut” om sina misslyckanden? Lika illa det!

Jag kom att tänka på vad min gode vän Magne Raundalen, barnpsykolog i Bergen och författare till många böcker om barn, en gång berättade för mig. I en tidningsintervju hade hade han i hastigheten sagt något om att han i verkligheten nog var en av Norges sämsta pappor. Hans båda barn blev fly förbannade. De ville inte ha en looser till pappa. Och än mindre någon som koketterade med att vara det.

Så jag sa till Lars Mogensen att jag bara ställde upp om vi pratade mer allmänt om kravet de flesta föräldrar känner på sig: att vara om inte perfekta så i alla fall näst intill. Också en barnläkare som tycker till ibland har rätt till ett privatliv, sa jag. För att inte tala om hans barn.

Lars M gick med på det. Han kom hem till mitt kök på Gråvädersvägen, och det kändes som om det blev ett levande samtal. Nog blev jag ganska personlig också till slut, men inte mer än jag kan stå för. Hoppas jag. Får väl höra imorgon. 

Perfekt kan ingen vara. Jag försöker så gott jag kan leva upp till Donald Winnicotts mål om att vara ”a good enough parent”. Ibland har jag inte lyckats med det heller. Men så är det väl bara.  För de flesta. Tror jag.

Tillägg: Nu går det att lyssna på intervjun på webradio här

Read Full Post »

Efter en vecka i mina gamla hemtrakter i Uppsala med omnejd tog jag igår kväll tåget tillbaka till Lund. Det blåste, ochscilla-bifolia-20090328 snön vräkte ner när jag steg på tåget.

I morse hämtade jag Twiggy på Fyledalens hundhotell i Sjöbo, och nyss gick vi med Gunnel vår vanliga middagsrunda i St Larsparken. Twiggy for som ett jehu bland kottarna vid det gamla vattentornet. Snödropparna är snart överblommade, men nu kommer krokus och den tidiga scillan, Scilla bifolia, som brukar dyka upp ett par veckor före den stora scillablomningen här i Lund. Blommorna tittar yrvaket upp ur fjolårslövet, små och uppåtvända, medan den vanliga scillan, Scilla sibirica, har lite längre stjälkar och hängande blommor.

Jag får ibland frågan om det inte är dags att flytta hem nu när jag blivit pensionär och kan bo var jag vill. Hem till Uppsala? Jag känner inte så många där längre. Hem till Västerbotten? Där har jag många vänner. Och jag älskar skogen och fjällen på sommaren.

Men jag har inte längre något behov av snö och kyla. Den tidiga våren i Skåne gör mig glad. Blåstjärnetröst.

Read Full Post »

Avlyssnat om guldstjärnor

Jag har övernattat hos mina döttrar i Bromma och är på väg in till stan med tunnelbanan. På andra sidan mittgången sitter två välklädda män, knappt 40 så där. Den ene, med Armanikostym och blå sidenslips, lutar sig framåt:

Blir tufft idag. Har inte sovit så mycket. Du vet… två killar som ska sova hos oss hela natten. Fast femåringen har vi fått ordning på nu. Han fick en guldstjärna för varje natt han sov själv. Efter tio stjärnor, och så en elfte för att han lovade att aldrig komma över till oss igen, fick han en platt-TV på sitt rum. Fixat och klart! Vi fick tipset från en kompis.

Den andre mannen lyssnar intresserat, och jag tänker: Det ska böjas i tid, det som bonus ska bli. Men ett problem återstår tydligen, killen som är två och ett halvt:

Han är av en annan sort, vet du. Funkar inte alls med förhandlingar. Här får vi helt enkelt ta en fajt. Men det orkar vi inte nu, så mycket som både Jenny och jag jobbar. Vi får ta den i sommar. Det gäller att vara konsekvent bara. Visa vem som bestämmer. Det är som på jobbet: Man får ta folk lite olika om man ska få dom dit man vill!

Vi stiger av vid T-Centralen, de går framför mig förbi Kulturhuset. Innan de försvinner ner mot kvarteren runt Norrmalmstorg hör jag Armanimannen berätta att han just köpt familjens semesterresa. Thailand två veckor. 40000. Värt pengarna. Jag hoppas bara han hinner ta fajten med tvååringen innan dess. Så att semestern inte blir förstörd.

Read Full Post »

Det är nu bara en knapp vecka kvar till den 31 mars, då Maria Larsson ska presentera Regeringens nationella strategisou2008_131 för föräldrastöd vid en stor, landsomfattande videokonferens. Strategin kommer att utgå ifrån de förslag som lagts i utredningen Föräldrastöd – en vinst för alla (SOU 2008:131) – du kan ladda ner den här.

Utredningen innehåller värdefull information för alla som är intresserade av dessa frågor. Många av förslagen är bra. Jag är positivt överraskad av att man så tydligt markerat att Barnkonventionen ska ligga som grund för all föräldrastödjande verksamhet. Inger Davidsson anknyter till den redan i inledningen av förordet. Och under rubriken ”Vad menas med föräldrastöd?” skriver utredningen på sid 24 att föräldrastödet ”ska bidra till… en fördjupad kunskap om barns behov och rättigheter”. Utmärkt!

Jag ska här kort sammanfatta det jag är tveksam till:

  • Det finns, som jag ser det, en övertro på expertkunnande när det gäller det föräldrastöd som ska erbjudas alla, det som utredningen kallar det universella stödet. Samhället ska utbilda experter, till exempel förskollärare, till nya experter, så kallade föräldrastödjare, som sedan ska leda föräldragrupper med hjälp av vetenskapligt utprövade, manualbaserade program. Skolverket har i sitt remissvar på utredningen tagit avstånd från tanken på att förskollärare och elevhälsans personal samtidigt ska arbeta som föräldrastödjare, bland annat med argumentet att det än mer flyttar makten från föräldrarna till experterna. Jag delar den uppfattningen.
  • Allt tal om att myndiggöra föräldrarna är som bortblåst. Det gamla honnörsbegreppet ”empowerment” nämns inte. Detta tänkande var en ledstjärna för den tidigare utredningen kring denna fråga, den som ledde till betänkandet Stöd i föräldraskapet (SOU 1997:161). Betänkandet nämns på ett enda ställe i den nya utredningen, då bara i förbigående kring en marginell fråga, och finns inte ens med i litteraturförteckningen. De förslag som denna utredning en gång lade fram, och som till stor del aldrig förverkligats, kommenteras inte ens. Häpnadsväckande!
  • Det tidiga föräldrastöd som nu rekommenderas ska alltså vara helt och hållet expertstyrt och manualbaserat. Mera dialoginriktade arbetsmodeller förbigås med tystnad. Ett bra exempel på en sådan alternativ modell är FöräldraDialog i Järfälla, se här.
  • Det individinriktade föräldrastödet, som i praktiken spelar så stor roll, får en mycket undanskymd plats i utredningen. Ingegerd Gavelin påminde i en bloggkommentar här om det arbete som nu bedrivs i Sundsvall, och som jag fick höra mycket gott om under min tid som skolläkare i Örnsköldsvik.
  • I utredningen finns inte ett ord om barnkulturens betydelse för barns utveckling och identitetsbildning. Barn och böcker, berättandet, barn och musik, barn och konst… vart tog det vägen? I många föräldrastödjande program på andra håll i världen har sådana frågor en framträdande och viktig roll. Read to me i Kanada är ett bra exempel. I den här utredningen är allt så problemorienterat!

Men vi får väl se när strategin presenteras. Jag hoppas mina farhågor inte besannas och att det kan blir något riktigt bra av det hela till slut!

Read Full Post »

With words we overcome walls

Idag har jag varit i Vimmerby. Jag är med i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, oftast kallat tamer-voicesALMA (Astrid Lindgren Memorial Award). Och idag tillkännagav vi årets pristagare, den palestinska läsfrämjande organisationen Tamer Institute, med säte i Ramallah. När organisationen i april 2007 arrangerade sin årligen återkommande National Reading Week var mottot: ”With words we overcome walls”, ett budskap som Astrid Lindgren verkligen skulle ha gillat!

Jag ska inte här berätta mer om Tamer, men jag vill verkligen rekommendera er att läsa mer på ALMAS:s hemsida som du kommer till här. Vi har följt Tamers arbete sedan 2003, då organisationen först nominerades, vi har varit på besök och sett arbetet själva, vi har tagit del av lång rad utvärderingar som gjorts.  Vi har med andra ord gjort ett mycket grundligt jury arbete. Nu var vi klara. Och jag kan garantera: Det är mycket värdig pristagare som får ta emot priset på 5 miljoner kronor i Stockholms konserthus den 2 juni!

Arbetet i juryn hör till de mest spännande uppdrag jag haft. Jag har varit med från starten och hoppas få vara med ett tag till. Att läsa så många bra barn- och ungdomsböcker som vi får göra och att lära känna så många entusiastiska läsfrämjare från hela världen ger själen frisk luft och möjlighet att andas. Svårt? Javisst? Omöjligt uppdrag? Javisst! Men om ni bara visste så roligt vi har!

Read Full Post »

Namnen vi älskar

Idag har jag träffat Oskar. Han är tre veckor gammal. På bilden är han bara något dygn011 , tryggt placerad i storasyster Majas famn.

 

Oskar är ett fint namn, tycker jag. Både vackert och karaktärsfullt. Annat var det när jag var barn. Jag minns när jag som elvaåring började i realskolans klass 1:5. En av mina klasskompisar hette Christer. En dag ville vår lärare av någon anledning att vi högt skulle säga alla våra namn. Christer tog sats och sa snabbt: ”Jag heter CHRISTER Carl Oscar Engstrand!” Med stark betoning på Christer. Övriga namn knappt hörbara. Hela klassen skrattade, och sedan den dagen kallades han aldrig något annat än Oscar. Vem döper idag någon till Christer?

 

Inte var det lättare för mig. Jag gjorde samma trick och sa lika snabbt: ”Jag heter LARS Hugo Elias Gustafsson!” Jag var knallröd i fejset – tänk att högt behöva uttala både Hugo och Elias! Inför hela klassen! Men jag var redan etablerad som Lasse och fick till all lycka behålla det smeknamnet. Idag heter min yngste son Hugo, och det är ett av våra vanligaste namn just nu. Vem döper någon till Lars?

 

Oskar är barnbarn till min särbo. Hon heter Gunnel. Det finns tre viktiga Gunnel i mitt liv, min alldeles egna 3-G-uppkoppling: Gunnel G, min syster, Gunnel O, min särbo och Gunnel S, min tandhygienist. Alla födda på 1940-talet, eller möjligen tidigt 1950-tal (jag är lite osäker på Gunnel S). Vem döper någon till Gunnel idag?

 

Men ni ska få se: Om 30 år så där, när våra barnbarn bildar familj, så kommer revanschen. Då kommer Christer, Lars och Gunnel på bred front! Och vid dopen kommer man att sucka: Så fint med de här gamla namnen!

Read Full Post »

Men vi vill förebygga ett missförstånd. Det ligger oss fjärran att vilja propagera för att man endast skall använda sitt ”sunda förnuft” och låta bli att läsa om uppfostringsproblem. Tvärtom skulle man önska, att hos flertalet föräldrar det så kallade ”sunda förnuftet” påverkades av några barnpsykologiska böcker. Somliga söker emellertid i böckerna finna, vad de saknar hos sig själva. De har förlorat all intuition och söker därför recept på hur man skall förhålla sig i varje situation. De står totalt handfallna inför barnens beteende, om det inte stämmer överens med vad de har läst. Andra åter får genom böckernas goda inflytande en sund och riktig grundinställning, som gör att de handlar rätt i varje situation.

Om detta avsnitt översattes till nutidssvenska och uppdaterades så att ”barnpsykologiska böcker” ersattes med ”böcker, TV-program och information på nätet” img_0437askulle det kunna vara ett inlägg i den pågående debatten om föräldrastöd. Så här kanske:

Det räcker inte med något slags föräldrainstinkt och ”sunt förnuft” – det krävs också kunskap. Men den ska vara av det slag som hjälper föräldrarna att verkligen förstå varför barnet beter sig som det gör – inte en manualbaserad kunskap om hur olika beteenden ska regleras. ”En sund och riktig grundinställning” innebär en respekt för barnets grundläggande rättigheter, och en insikt om den egna uppgiften som fostrare, där målet ska vara att barnet i vuxen ålder tryggt och självständigt ska kunna verka för demokratiska värden.

Så tolkar jag texten. Som alltså inte är skriven idag. Utan 1946. Av Mirjam och Joachim Israel. I deras klassiska bok Det finns inga elaka barn. Kontroversiell då. Lika kontroversiell idag.

Bokens sista kapitel har titeln Uppfostran till demokrati. Hur många ser idag fostran som vårt viktigaste gemensamma demokratiprojekt?

Read Full Post »

Gammalt vin på nya flaskor

Den 31 mars lanseras en ny strategi för föräldrastöd i en landsomfattande videokonferens. Jag hoppas på att den innehåller en del guldkorn – men har samtidigt mina farhågor. Jag kommer att i ett par kommande bloggnotiser berätta mer om detta. Som ett slags uppsnack inför konferensen.

Som uppmjukning vill jag idag berätta om en artikel i dagens Sydsvenskan. Där berättas om hur man i Staffanstorp nu jesper-juul1arbetar med Kometprogrammet, inspirerat av kognitiv beteendeterapi. Sydsvenskan har med anledning av det kontaktat den danske familjeterapeuten Jesper Juul – se här! Han säger bland annat:

Jag är djupt skeptisk till koncept som bygger på beteendereglering eller beteendepsykologi. Alla handlar i stort sett om hur man kan manipulera barn och ungdomar på vuxnas premisser. De är också sällan trovärdiga i sina påståenden om att vara ‘evidenbaserade’ eftersom de i stort sett bara forskar om sig själva, och bara med fokus på om det oönskade beteendet försvinner på kort sikt.

Jag delar Jesper Juuls åsikter i denna fråga och återkommer om detta, liksom till hans slutsats:

Man kan bara utveckla sig kvalitativt som förälder i samspel med sina barn och sin partner. Dagens föräldrar behöver ofta inspiration och vägledning. De behöver inspiration att ställa sig själva de rätta frågorna – inte färdigsydda svar.

Read Full Post »

Older Posts »