Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 2 mars, 2009

Idag har jag ägnat ett par timmar åt att snabbläsa Skolverkets nyss släppta littmarckrapport om mobbning, Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Finns att ladda ner i sin helhet här. Jag blev besviken. Ordrik, vag, teoretiserande – på ett till intet förpliktande sätt.

Jag lade det byråkratiska ordflödet åt sidan och tog i stället fram Tore Littmarcks sångsamling Lust till sång. Tillsammans med Kristina Eriksson i Balfors ska jag göra ett kvällsprogram om Littmarcks sånger. I Bjurholm någon gång i juli. Vilken kontrast! Det går att ge ord mening, kraft och sammanhang!

Radion står på, och Studio Ett tar just upp Skolverkets rapport. Några ungdomar från Torpskolan i Lerum berättar insiktsfullt om vardagen i skolan. Programledaren John Crispinsson frågar Ann Frisell Ellburg från Skolverket vad man konkret ska göra för att minska mobbningen. Hon svarar:

Jag tror inte det finns ett vaccin, då hade vi nog uppfunnit det redan. Men vad vi vill ifrån Skolverket är att man integrerar normer och värderingar och att man också samarbetar, alltså personal, barn och andra vuxna, och också ledningen, så att man tillsammans kan komma fram till olika strategier.

 

Varpå Crispinsson bryter in med en för en programledare något ovanlig med samtidigt nog så befriande kommentar:

 

Bla, bla , bla, kanske man skulle säga då. Det var många ord! 

Jag sitter just med Littmarcks sång Livets teater framför mig. Den sökande, lätt vemodsstämde gamle prästen i Gamla Uppsala kunde vara arg ibland. En del av hans texter för tankarna mer till Nationalteatern än till psalmboken. Och idag slår det mig att det spel för gallerierna han gisslar inte bara gäller näringslivet. En del av våra myndigheter är på väg att axla nya huvudroller på denna ödsliga teaterscen.

Vårt liv, det är som teater.

I bästa fall spelas den väl.

Till vår hjälp har vi apparater.

Det går bättre med sånt än en själ.

Vi har slutat numera att bäva

För synd och för straff och för bud.

För standard och status vi strävar

och marknaden, den är vår gud. 

Annonser

Read Full Post »