Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 10 mars, 2009

Quarterlife crisis (QLC)

I gårdagens Tankar för dagen i radions P1 talade Ann Heberlein om det som nu ofta kallas Quarterlife crisis, alltså den kris som drabbar många i 20-årsåldern (lyssna gärna här!)

Termen myntades av Abby Wilner och Alexandra Robbins i deras bok quarterlife-crisisQuarterlife Crisis, the Unique Challenges of Life in Your Twenties (Tarcher, 2001). Krisen uppkommer vanligtvis hos välutbildade ungdomar strax efter det att de lämnat gymnasieskolan. Typiska symtom är vilsenhet, osäkerhet inför framtiden, en känsla av att inte duga,  av att inte passa in någonstans och av att alla andra verkar säkrare än man själv, osäkerhet i nära relationer, besvikelse på gränsen till deppighet. En bra sammanfattning finner du här.

Boken av Wilner och Robbins fick stort medialt genomslag och har fått en hel rad uppföljare. Alexandra Robbins har själv återkommit med boken Conquering Your Quarterlife Crisis som går att beställa här.

Nu är det knappast en nyhet att vuxenblivandet innehåller en hel del krismaterial. Erik Homburger Erikson skriver om denna fas i Den fullbordade livscykeln (finns i ny svensk utgåva från 2004 på Natur och Kultur), men hans beskrivning skiljer sig ganska mycket från Wilners och Robbins. Eriksons tanke är att människans väg kantas av ett antal normala utvecklingskriser, som snarast är av existentiell natur. Han beskriver åtta av dem och håller öppet för fler.

Själv undrar jag ibland om inte krisen är det normala tillståndet i en människas liv och funderar på att skriva boken Whole Life Crisis (WLC). Men då gäller det att komma ihåg att det kinesiska tecknet för kris (wei + ji)som bekant både betyder fara och möjlighet, åtminstone enligt vissa uttolkare.  Livet är livsfarligt men i korta stunder av nåd alldeles oemotståndligt!

Annonser

Read Full Post »