Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 19 mars, 2009

Men vi vill förebygga ett missförstånd. Det ligger oss fjärran att vilja propagera för att man endast skall använda sitt ”sunda förnuft” och låta bli att läsa om uppfostringsproblem. Tvärtom skulle man önska, att hos flertalet föräldrar det så kallade ”sunda förnuftet” påverkades av några barnpsykologiska böcker. Somliga söker emellertid i böckerna finna, vad de saknar hos sig själva. De har förlorat all intuition och söker därför recept på hur man skall förhålla sig i varje situation. De står totalt handfallna inför barnens beteende, om det inte stämmer överens med vad de har läst. Andra åter får genom böckernas goda inflytande en sund och riktig grundinställning, som gör att de handlar rätt i varje situation.

Om detta avsnitt översattes till nutidssvenska och uppdaterades så att ”barnpsykologiska böcker” ersattes med ”böcker, TV-program och information på nätet” img_0437askulle det kunna vara ett inlägg i den pågående debatten om föräldrastöd. Så här kanske:

Det räcker inte med något slags föräldrainstinkt och ”sunt förnuft” – det krävs också kunskap. Men den ska vara av det slag som hjälper föräldrarna att verkligen förstå varför barnet beter sig som det gör – inte en manualbaserad kunskap om hur olika beteenden ska regleras. ”En sund och riktig grundinställning” innebär en respekt för barnets grundläggande rättigheter, och en insikt om den egna uppgiften som fostrare, där målet ska vara att barnet i vuxen ålder tryggt och självständigt ska kunna verka för demokratiska värden.

Så tolkar jag texten. Som alltså inte är skriven idag. Utan 1946. Av Mirjam och Joachim Israel. I deras klassiska bok Det finns inga elaka barn. Kontroversiell då. Lika kontroversiell idag.

Bokens sista kapitel har titeln Uppfostran till demokrati. Hur många ser idag fostran som vårt viktigaste gemensamma demokratiprojekt?

Read Full Post »