Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 25 mars, 2009

Det är nu bara en knapp vecka kvar till den 31 mars, då Maria Larsson ska presentera Regeringens nationella strategisou2008_131 för föräldrastöd vid en stor, landsomfattande videokonferens. Strategin kommer att utgå ifrån de förslag som lagts i utredningen Föräldrastöd – en vinst för alla (SOU 2008:131) – du kan ladda ner den här.

Utredningen innehåller värdefull information för alla som är intresserade av dessa frågor. Många av förslagen är bra. Jag är positivt överraskad av att man så tydligt markerat att Barnkonventionen ska ligga som grund för all föräldrastödjande verksamhet. Inger Davidsson anknyter till den redan i inledningen av förordet. Och under rubriken ”Vad menas med föräldrastöd?” skriver utredningen på sid 24 att föräldrastödet ”ska bidra till… en fördjupad kunskap om barns behov och rättigheter”. Utmärkt!

Jag ska här kort sammanfatta det jag är tveksam till:

  • Det finns, som jag ser det, en övertro på expertkunnande när det gäller det föräldrastöd som ska erbjudas alla, det som utredningen kallar det universella stödet. Samhället ska utbilda experter, till exempel förskollärare, till nya experter, så kallade föräldrastödjare, som sedan ska leda föräldragrupper med hjälp av vetenskapligt utprövade, manualbaserade program. Skolverket har i sitt remissvar på utredningen tagit avstånd från tanken på att förskollärare och elevhälsans personal samtidigt ska arbeta som föräldrastödjare, bland annat med argumentet att det än mer flyttar makten från föräldrarna till experterna. Jag delar den uppfattningen.
  • Allt tal om att myndiggöra föräldrarna är som bortblåst. Det gamla honnörsbegreppet ”empowerment” nämns inte. Detta tänkande var en ledstjärna för den tidigare utredningen kring denna fråga, den som ledde till betänkandet Stöd i föräldraskapet (SOU 1997:161). Betänkandet nämns på ett enda ställe i den nya utredningen, då bara i förbigående kring en marginell fråga, och finns inte ens med i litteraturförteckningen. De förslag som denna utredning en gång lade fram, och som till stor del aldrig förverkligats, kommenteras inte ens. Häpnadsväckande!
  • Det tidiga föräldrastöd som nu rekommenderas ska alltså vara helt och hållet expertstyrt och manualbaserat. Mera dialoginriktade arbetsmodeller förbigås med tystnad. Ett bra exempel på en sådan alternativ modell är FöräldraDialog i Järfälla, se här.
  • Det individinriktade föräldrastödet, som i praktiken spelar så stor roll, får en mycket undanskymd plats i utredningen. Ingegerd Gavelin påminde i en bloggkommentar här om det arbete som nu bedrivs i Sundsvall, och som jag fick höra mycket gott om under min tid som skolläkare i Örnsköldsvik.
  • I utredningen finns inte ett ord om barnkulturens betydelse för barns utveckling och identitetsbildning. Barn och böcker, berättandet, barn och musik, barn och konst… vart tog det vägen? I många föräldrastödjande program på andra håll i världen har sådana frågor en framträdande och viktig roll. Read to me i Kanada är ett bra exempel. I den här utredningen är allt så problemorienterat!

Men vi får väl se när strategin presenteras. Jag hoppas mina farhågor inte besannas och att det kan blir något riktigt bra av det hela till slut!

Annonser

Read Full Post »