Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 3 juni, 2009

I DN 2/6 fanns en artikel av stort intresse för oss som engagerar oss för barnets rättigheter. Artikeln, som du kan läsa här, handlar om Fredrik, 13 år. Han har diagnosen autism + ADHD och har varit placerad på S:t Örjans resursskola i Stockholm. I vintras bestämde dock hemskolans rektor att Fredrik skulle komma tillbaka dit, till Solbergaskolan, och där inkluderas med övriga elever. Men det har inte fungerat. Fredrik vägrar nu gå till skolan och vill tilllbaka till sin resursskola, där han trivdes bra. Han har stöd av sina föräldrar och också av läkaren på BUP. Men rektorn vill inte gå med på det. Och hon har i sin tur stöd i sin uppfattning av Stockholms grundskolechef. Vi ska snart se deras argument. Men först vill jag påminna om vad Barnkonventionen har att säga i frågan. I artikel 3 sägs det:

Vid alla åtgärder som rör barn… skall barnets bästa komma i främsta rummet.

Rektorn motiverar enligt DN sitt beslut med orden:

Eleverna mår bäst av att vara i den vanliga verksamheten.

Och grundskolechefen tillfogar:

Det är inte bra att gå år ut och år in i en specialgrupp, helt skild från sin egen skola.

Det kan tyckas som om de båda utgår ifrån Barnkonventionens princip om barnets bästa. Barn mår bäst och utvecklas bäst om de inkluderas i hemskolan, menar de. Men även om de i princip skulle ha rätt så begår de här ett allvarligt fel. De utgår nämligen ifrån barn i allmänhet, inte ifrån det enskilda barnet. Men det är enligt Barnkonventionen inte barnens bästa som ska komma i främsta rummet – utan barnets. Alltså Fredriks.

Det får följande konsekvenser: Om det är så att barn med funktionsnedsättningar i allmänhet mår bäst och utvecklas bäst inkluderade i sin hemskola så ska förstås kommunen arbeta för sådana lösningar på sikt. Det innebär att hemskolorna måste rustas för den uppgiften, som inte är så lätt. Och under övergångstiden får inte ett enda barn offras för principens skull. Man måste finna övergångslösningar för varje barn som tillgodoser just det barnets rättigheter.

Det räcker alltså inte med att skapa en skola för alla. Den måste också vara en skola för varje barn. Också för Fredrik.

Annonser

Read Full Post »