Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 23 juni, 2009

Länsstyrelsen i Göteborg riktar idag skarp kritik mot Göteborgs stad. Kritiken gäller förhållandena för de barn som bott på Meros Camping under fullständigt bedrövliga förhållanden. Socialtjänsten har varit inkopplad, men insatserna har varit helt otillräckliga och barnen har farit illa.

GP berättar om detta här. Det rör sig om romska familjer från Rumänien. Det var socialtjänsten i Askim som 2007 togromers-flagga beslutet att inte inleda en utredning kring barnens situation med hänvisning till att ”föräldrarna värnade om sina barn och hade dem under uppsikt”. Att miljön var klart olämplig för boende och så riskfylld att den för barn snarast var att betrakta livsfarlig var inte skäl nog.

Det hela påminner om den diskussion som för ett par år sedan uppstod kring bostadsområdet Mosippan i Malmö. Också då gjordes en rad anmälningar till socialtjänsten utan att mycket hände.

”Det finns en tafatthet från samhällets sida då det gäller den romska gruppen”, säger Länsstyrelsens utredare Håkan Frändegård i en kommentar till GP. Det finns också en tafatthet när det gäller hur man ska utreda anmälningar om missförhållanden, då dessa inte i första hand beror på föräldrars vanvård utan på samhällets otillräcklighet. Och det finns en tafatthet kring hur vi ska värna rättigheterna för de barn, både romska och andra, som med sina familjer nu flyttar runt i Europa i hopp om att till slut finna någon plats och något sammanhang där familjen kan få känna sig accepterad och välkommen . Men möts av – ingenting.

Frändemark menar att Socialstyrelsen bör formulera sig tydligare kring dessa frågor, främst när det gäller socialtjänstens ansvar. Det är bra. Men själv menar jag att detta också är något som Sverige bör ta upp under det kommande EU-ordförandeskapet. Eller finns våra allra mest missgynnade EU-medborgare inte ens på dagordningen?

Annonser

Read Full Post »