Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 4 oktober, 2009

Elegi över stormfällt träd

I min lilla trädgårdstäppa finns ett träd. Heta sommardagar har det gett välbehövlig svalka. Många varma kvällar harstormfällt jag suttit under trädet, vars lövverk spänt sin parasoll över mig, upplyst underifrån av en lampa på gångvägen utaför häcken. Ett träd att meditera under. Ett träd som omslutit och skyddat.

Idag kom en stormby och tog mitt träd. Hugo blev vittne till hur det sakta och majestätiskt lade sig tillrätta på vår gräsmatta. ”Det kunde ha fallit mot huset istället”, sa han sakligt. ”Vi hade tur.”

Men jag sörjer mitt träd. Nu får det ligga några dagar. Sedan blir det dags för motorsågen.

Jag ska ägna mer tid åt täppan, tänker jag. De välta krukorna med pelargonier ska resas upp och ställas in. Och så småningom ska jag väl plantera ett nytt träd. För jag har svårt att tänka mig ett liv utan ett vårdträd på nära håll.

Annonser

Read Full Post »

Vård till papperslösa!

På DN Debatt finns idag en viktig och välskriven artikel, där skarp kritik riktas mot regeringen: Sverige lever inte uppDN Debatt 20091004 till de förpliktelser vi har när det gäller papperslösa flyktingar, eftersom de inte får den sjukvård de faktiskt har rätt till. Läs hela artikeln här!

Sverige har ratificerat en rad konventioner som ger papperlösa rätt till sjukvård, men vi underlåter att följa det vi åtagit oss. Det innebär att många av våra mest utsatta systrar och bröder blir allvarligt lidande. Och att Sveriges anseende urholkas ytterligare när det gäller mänskliga rättigheter. Efter det skamliga svek som den tidigare socialdemokratiska regeringen begick mot de apatiska barnen, och som Gellert Tamas skildrar i sin bok De apatiska, följer nu ett liknande svek från alliansregeringens sida. Har vi råd med mer?

Artikeln är skriven av två av mina barnläkarkollegor, Margareta Blennow och Henry Ascher, tillsammans med Bengt Westerberg, Röda Korset, Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, Paul Hunt, FN:s särskilde rapportör 2002–2008 om rätten till högsta uppnåeliga standard av hälsa, samt Karin Wiborn, ordförande i Sveriges kristna råd.

Idag får många papperslösa ändå hjälp genom frivilliga insatser, där vårdpersonal följer sin yrkesetik och ställer upp utan ersättning vid kliniker upprättade av frivilligorganisationer. Artikelförfattarna understryker att detta inte är någon långsiktig lösning:

För att hitta en sådan måste rege­ringen omedelbart tillsätta den utredning som aviserats sedan länge och se till att den får mandat att ta fram ett förslag som gör att Sverige kan leva upp till de mänskliga rättigheterna när det gäller vård till papperslösa.

Read Full Post »