Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 18 oktober, 2009

Niqab och dresskod på jobbet

De båda centerpartisterna Staffan Danielsson och Lennart Pettersson har skrivit en riksdagsmation med följande förslag:

Religionsfrihet är en oerhört viktig grundlagsskyddad rättighet, men det finns gränser även för denna. Vi menar att en gräns rimligen går vid att vilja eller åläggas att dölja sitt ansikte i till exempel offentliga miljöer och på sitt arbete. Här bör ett öppet demokratiskt samhälle överväga att sätta en gräns, och vi föreslår att regeringen låter utreda denna fråga.

I SvD  den 16/10 (se här) försvarar de sin motion, som väckt starka reaktioner av olika slag.  Samma dag berättar min son Hugo om den dresskod som råder på hans arbetsplats, Espresso House. Det slår mig att sådana koder nu börjar bliniqab allt vanligare. Och jag ser egentligen ingenting märkligt med det. Just eftersom vi lyckligtvis lever i ett alltmer mångkulturellt samhälle, där vi vill bejaka varje människas rätt att i klädsel och på annat sätt markera tillhörighet eller särart, kan det finnas skäl att på vissa arbetsplatser komma överens om vissa regler. De kan vara motiverade av olika skäl: hygieniska, praktiska, säkerhetsmässiga – men också för att medarbetarna ska vara lätta att känna igen och kunna skiljas från andra i samma lokal. För vissa yrken kan det också vara viktigt att ansiktet är synligt, om förtroende ska kunna skapas. Sjukvårdspersonal, lärare och banktjänstemän kan vara exempel på det. Jag ser heller ingenting konstigt i att man på en skola enas om att ansiktena ska vara väl synliga, så att elever och lärare lätt ska kunna igen och få god kontakt med varandra.

Men varför sådana regler ska gälla för besökare på allmän plats, till exempel på gator och kaféer, är för mig en fullständig gåta! På vilket sätt ställer en kvinna i niqab på en gata i Stockholm till problem för herrarna Danielsson och Pettersson? Det är väl just i sådana miljöer största möjliga frihet ska råda. Att, som görs i SvD-artikeln, jämföra niqab och rånarluva är en ren förolämpning. Och när de båda centerpartisterna avslutar sin artikel med att de inte  vill ”lämna Sverigedemokraterna ensamma” blir jag faktiskt mörkrädd. Vilken blir nästa SD-ståndpunkt att ansluta sig till? Har Centerpartiet med sin inte alltid så ärorika historia verkligen råd med sådant?

För övrigt vill jag bara bekänna att jag tycker en niqab på en glad och stolt kvinna kan vara ett myckert vackert klädesplagg! Liksom andra traditionella dräkter berikar den vår kulturmiljö.

Annonser

Read Full Post »