Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 1 december, 2009

Sveriges Television hade igår bjudit in ett antal organisationer till en dialog kring programmet Ett fall för Louise och kring den kritik som framförts från flera håll – bland annat av mig.  Tillsammans med Svenska barnläkarföreningens ordförande Margareta Blennow representerade jag landets barnläkare.

Det blev en bra diskussion om flera viktiga frågor. Barnombudsmannen Fredrik Malmberg har idag sammanfattat den på sin blogg – se här.

Margareta och jag riktade kritik mot Louise Hallins val att medverka i programmet under de förhållanden som rådde. Vi menar att hon i några fall brutit mot grundläggande yrkesetiska regler när hon uttalat sig så säkert som hon gjort utan att ens ha träffat de aktuella barnen, liksom när hon anmälde föräldrarna i det första programmet till socialtjänsten utan att tala med dem om det först. Vi anser också att hon borde ha skyddat pojken i det första programmet genom att mer aktivt försöka hindra att programmet över huvud taget sändes. Louise Hallin var tyvärr inte med på mötet och kunde därför inte svara på kritiken.

De som var samlade  till detta samtal representerade tillsammans en bred och djup kompetens om barns behov och rättigheter. Flera sa att man gärna ställer upp med sin sakkunskap om nya programidéer av liknande slag ska diskuteras. Det vore skada om SVT inte tar vara på det erbjudandet. Ett gott teckan var att Eva Hamilton avslutade mötet med att preliminärt inbjuda till ett större seminarium om barn och media i slutet av våren eller början av hösten 2010.

Read Full Post »