Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 21 januari, 2010

Lille Prinsen på Haiti

Idag har vi haft möte i ALMA-juryn och vi började då med att tala om situationen på Haiti. IBBY (International Board on Books for Young People) driver sedan något år ett ”Children in Crisis”-projekt där. Det startade efter den tidigare stormkatastrofen. Genom sagoläsning och berättande och genom att ge möjligheter för krisdrabbade barn att själva uttrycka sig i ord, skrift och bild vill man ge dem en möjlighet att tillsammans bearbeta vad som hänt och förmedla hopp om en annan framtid. Man har utbildat ledare och översatt böcker till kreol. Just nu översätts Lille Prinsen av Antoine de Saint Exupery!

Men jordbävningen har förstört allt. I en skakande appell beskriver projektledaren Joyclyne Troulit situationen:

I hope to be able to coordinate some help next week.  For now, we have to bury the dead.  The children of Haiti will need some psychological help and bibliotherapy will certainly bring some healing to them.  Schools will not reopen until September or October.  The buildings and the teachers are not there.   We will have to find other places, many churches have also been destroyed.

Joyclyne Troulits hela vittnesmål finns på IBBY:s hemsida där det också finns möjlighet att donera medel till organisationens Children in Crisis Fund. Just nu skänks mycket pengar med all rätt till det akuta katastrofarbetet. Men min erfarenhet är att det långsiktiga återuppbyggnadsarbetet, som för barnens del också måste handla om tålmodigt och kompetent psykosocialt arbete, lätt kommer bort. När de utländska journalisterna har lämnat Haiti sinar också biståndet.

Därför har jag valt att ge mitt stöd till IBBY. Vill du läsa mer om Children i Crisis-projektet kan du göra det här.

Annonser

Read Full Post »