Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 21 januari, 2011

Barnkonventionen på minoritetsspråken!

Äntligen, vill jag utropa! Äntligen finns FN:s barnkonvention tillgänglig på våra svenska minoritetsspråk: samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib med språkvarianter. Det är Barnombudsmannen som gjort denna viktiga insats – se här. Konventionen finns alltså nu översatt till samtliga dessa språk, både i sin fullständiga form och i kort sammanfattning. Samt presenterad på en trevligt utformad affisch – här intill ser du den nordsamiska.

Det här är viktigt av flera skäl. När Sverige 1990 skrev på (ratificerade) konventionen åtog vi oss också att följa vad som sägs i artikel 42:

Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och aktiva åtgärder göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn.

Allmänt kända – det innebär att den ska finnas tillgänglig för alla barn. För invandrarbarn som kommer från något av de länder som ratificerat konventionen (och det har alla utom USA och Somalia) finns som regel texten på barnens modersmål.  På UNICEFs hemsida finns konventionen tillgänglig för nedladdning på ett 60-tal språk, även somaliska! Men barn som talar ett minoritetsspråk har, med några undantag, ställts utanför.

Man kan också se detta initiativ som ytterligare ett erkännande av att vi i Sverige vill bli bättre på att respektera våra egna minoritetsspråk. Det är på tiden! Därför mitt ”äntligen” – det har ändå gått 21 år sedan vi skrev på barnkonventionen!

Annonser

Read Full Post »