Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 25 januari, 2011

Idag medverkade jag vid en välbesökt konferens i Eslövs medborgarhus. Den arrangerades av Kommunförbundet i Skåne och handlade om hur arbetet med barnets rättigheter ska kunna stärkas i kommuner och landsting. Som moderator fungerade Bodil Långberg från Allmänna Barnhuset, tidigare generalsekretetare i Bris.

Efter en personligt hållen inledning av Stefan Lundgren, ordförande i Kommunförbundet Skåne (han citerade bland annat Björn Afzelius’ Ikaros)  redogjorde Thomas Rostock och Ludmilla von Zweigbergk från Sveriges Kommuner och Landsting för den Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige som Riksdagen antog 1 december 2010 – du finner strategin här. Inom SKL pågår nu ett arbete för att förverkliga den strategin. En kartläggning har gjorts under hösten och en handlingsplan ska vara klar i maj.

Monica Gustafsson-Wallin berättade om sitt arbete som strateg för barnrättsfrågor i Landstinget i Sörmland och gav en rad exempel på hur man konkret kan arbeta i ett landsting med barnkonventionen som grund. Man har bland annat  samarbetat med Elizabeth Englundh vid Stockholms universitet, som skrivit en avhandling på temat Folkrätt för barn som pedagogiskt åtagande – du kan ladda ner hela hennes avhandling här.

Tapio Salonen, nyutnämnd dekan vid Hälsa och samhälle, Malmö högskola, talade om de ökande klyftorna mellan barn från olika miljöer. Och ”mellan folk och folk”, som Tapio uttryckte det. Tapio samarbetar sedan länge med Rädda Barnen i arbetet med organisationens uppmärksammade rapporter om barnfattigdom. En ny sådan offentliggörs den 1 februari – jag återkommer om den då!

Och till slut var det så dags för mig att avsluta det hela med en betraktelse över hur vårt gemensamma arbete för barnets rättigheter kan få ny näring om vi kopplar ihop det med en fördjupad diskussion om vår yrkesetik. Läs gärna mitt anförande om detta genom att klicka på länken här nedan!

Etik, politik och barnets mänskliga rättigheter

Annonser

Read Full Post »