Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 5 maj, 2011

Fel bov – eller fel drama?

I dagens DN finns en intressant och välskriven ledare signerad Erik Helmersson. Läs den här! Ledaren handlar om just det ärende som jag skrivit om i min förra bloggnotis – de två barnen som kan utvisas till Uzbekistan tillsammans med sin sjuka mamma. Eller kanske snarare om hur detta ärende hanterats i pressen.

Helmerssons poäng är att tjänstemän på Migrationsverket orättfärdigt hängs ut, när de bara gör sitt jobb och fattar beslut i enlighet med den lagstiftning som finns. Klagomålen borde i stället riktas mot politikerna, som är ansvariga för denna lagstiftning. Helmersson har stöd för denna uppfattning i den utredning som i måndags överlämnades till Tobias Billström, Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder – en kartläggning av tillämpningen (Ds 2011:14). Utredningen, som kan laddas ner här, konstaterar att Migrationsverket inte tillämpat gällande lagstiftning särskilt strängt – snarare tvärtom.

I stort håller jag med Helmersson. Det är hög tid att på nytt diskutera dessa frågor med våra politiker. Är det verkligen så här vi vill ha det? Kan utvisningar av det här slaget verkligen vara förenliga med FN:s barnkonvention? För mig är det svårt att förstå.

Men – Migrationsverket kan ändå inte slippa undan allt ansvar. I både det nu aktuella fallet och i fallet med de makedonska barnen finns ett gemensamt trist inslag: det totala ignorerandet av inlämnade intyg och bristen på tydlig barnkonsekvensanalys i besluten. Helmersson skriver att det kan finnas mycket i de här ärendena som inte kommer fram i medierapporteringen. Kan så vara – men i besluten ska allt relevant redovisas! Och för oss som lägger ner stort arbete på att skriva sakliga, välunderbyggda och utförliga intyg är det djupt frustrerande om dessa utlåtanden helt negligeras i besluten utan att man ens förklarar varför och utan att man redovisar varför man bedömer riskerna för barnen på ett annat sätt än vi.

Risken är att det på det här sättet uppstår en allt djupare förtroendeklyfta mellan Migrationsverket och hälso- och sjukvårdens personal. Det vore mycket olyckligt – alla förlorar på det.

I fallet med de makedonska barnen ändrade sig Migrationsverket till slut efter att mer ingående ha läst våra utlåtanden. Det har man all heder av. Låt oss hoppas att det nu aktuella fallet kan få samma lyckliga upplösning!

Annonser

Read Full Post »