Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 18 juni, 2011

Kapillärerna är våra minsta blodkärl, osynliga för ögat. Här sker utbytet, där livgivande syre och näringsämnen växlas mot koldioxid och slaggprodukter. 

Kapillärerna är också namnet på den sommarutställning som invigdes idag i Lunds domkyrkas krypta. Här hänger nu ett antal målningar av Hertha Hanson, ung konstnär från Malmö, målade just för kryptan med dess dunkla men mångskiftande ljus.

I ett ovanligt levande samtal med Lena Sjöstrand berättade Hertha om tankarna bakom verken. Samtalet kom bland annat att handla om kryptan som ett rum för hela människan, där inget lager i vår inre struktur är mindre viktigt än något annat – och om målningarna som återspeglar just det, där alla lager är synliga, också den linnefärgade duken som på några tavlor delvis lämnats otäckt och som går ton i ton med den varmt gula stenväggen.

Min kunskap om samtidskonst är inte stor – det är musiken som är mitt andra språk. Kanske hade jag inte sett Hertha Hansons konst om jag inte varit i domkyrkan för att höra Janåke Larsson spela Bach. Nu fick jag uppleva både musik och bildkonst denna lördagsmorgon.

När jag vandrat runt en stund i kryptan och när ögonen fått vänja sig vid dunklet där nere tänkte jag: Har inte de här tavlorna alltid funnits här? Så kongenialt tycker jag faktiskt Hertha lyckats fånga rummets själva andning och fogat in sin konst i den.

Se gärna den här utställningen om du kommer till Lund i sommar! Varför inte en lördagsmorgon, då du också kan lyssna till en halvtimmes högklassig musik med början klockan 10. Men ta lite tid på dig i kryptan! Så att ögonen hinner mörkeranpassa sig. Och så att du hinner lyssna till den både kroppsliga och andliga musik som skapas i kryptor och kapillärer.

Hertha Hansons hemsida finner du här.

Annonser

Read Full Post »