Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 13 oktober, 2011

Godnattsagor inifrån

Igår var jag inbjuden att tala när företrädare för kriminalvården och biblioteken träffades i Stockholm för ett samtal om hur man ska gå vidare med projektet Godnattsagor inifrån. Projektet går ut på att föräldrar i fängelse får hjälp med att läsa in sagor för sina hemmavarande barn. De får också möjlighet att samtala om sitt fortsatta föräldraskap. En kortfattad presentation av projektets idéer finner du här. Projektet har också en egen blogg – se här.  Projektledaren Karin Johansson vid Malmö stadsbibliotek (bilden till höger, foto: Eva Levau) fick vid årets Bokmässa ta emot Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på biblioteksområdet – se här.

Det här arbetet är viktigt och banbrytande. Barn till föräldrar i fängelse är en sårbar grupp som lätt förbises av övriga samhället, inte minst av förskola och skola. Ibland för att vi inte vet vilka de är. Det kan vara förenat med skam att ha en  förälder i fängelse, och många barn vågar inte berätta om det av rädsla för nedlåtande kommentarer eller rentav mobbning. Allt som kan göras för att normalisera tillvaron för de här barnen är värt stöd. Projektet med godnattsagor har drivits med medel från Arvsfonden. Jag hoppas verkligen att det nu, när projektmedlen upphör, finns möjligheter att låta arbetet bli en del av den ordinarie verksamheten inom kriminalvården.

Vid lunchen efter mitt föredrag kom vi in på en annan svår och känslig fråga: Det blir nu allt vanligare att barn under tre år bor i fängelset tillsammans med sin förälder. Principen om barnets bästa ska alltid gälla och kan ibland innebära att kontakten mellan barn och förälder ska förbli obruten, även om föräldern begått ett allvarligt brott och hamnar i fängelse. Men då krävs samarbete och aktiva insatser från det omgivande samhället, inte minst från barnhälsovårdens och förskolans sida, för att de här barnen ska få en så normal uppväxt som det bara är möjligt. Här finns mycket att utveckla!

 

 

Annonser

Read Full Post »