Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 23 december, 2011

Julevangelium enligt Benke

Jag har redan läst en av årets finaste julpredikningar. Den är i krönikeform, författad av Benke, alltså Bengt Ohlsson, och återfinns i dagens DN.

Benke berättar om en episod, som vi alla kan känna igen oss i. En man, sannolikt alkoholpåverkad, faller ihop. Benke går först förbi men hejdas av en osynlig vägg: ”Som om någon nyper tag i nackskinnet på mig och säger: Nu djävlar skärper du dig!” Benke vänder om och går fram till mannen. Snabbt får han hjälp av fler, bland annat av en ung tjej som redan finns på plats och som var den första att ingripa. Benke beskriver sedan den märkliga känsla av samhörighet som uppstår bland dem som försöker hjälpa till. Alla hjälps åt, och mannen får både omsorg och vård.

Som läkare har jag fått ingripa i flera liknande situationer, på gator, bussar och flygplatser. Och jag har samma erfarenhet. Jag får alltid hjälp – och oftast av ungdomar. Det har gjort mig trygg. För jag vet att när jag en gång faller till marken kommer jag också att bli omhändertagen. I varje fall om det finns ungdomar i närheten.

Benke överraskar genom att mot slutet av krönikan hänvisa till Bibeln, närmare bestämt till Matteus 4:8, där djävulen försöker fresta Jesus att lämna den godhetens väg denne slagit in på. Krönikans avslutande ord: Nu djävlar skärper du dig känns därför alldeles följdriktiga.

Läs Benkes krönika/ julpredikan i sin helhet  här!  

Och med det önskar jag alla mina läsare en riktigt God Jul!

Read Full Post »