Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 30 december, 2011

Adhd, mediciner och klass

I en serie artiklar har Sydsvenskan berättat om hur diagnosen adhd blivit allt vanligare, både i Sverige och internationellt. En följd av det är också att förskrivningen av läkemedel mot adhd har ökat kraftigt. I Sverige har den mer än fördubblats på bara några år.

I en aktuell studie har man visat att långt fler barn får medicin mot adhd i familjer med låg utbildning, i familjer som får socialbidrag och i familjer med en ensamstående förälder. Den alltid balanserade barnläkaren Anders Hjern ger flera tänkbara orsaker till det i dagens nummer av tidningen. Han nämner den vanliga förklaringen att adhd har en genetisk komponent. Föräldrarna kan alltså också ha adhd, villet kan ha lett till deras svårigheter i livet. Men Anders Hjern påpekar också att den stress och oro som många föräldrar lever under kan ha gjort det svårt för dem att ge barnen det stöd de behöver. Liksom att familjer med mer ekonomiska resurser har råd att kosta på barnen annan behandling, medan de fattiga får nöja sig med de läkemedel som skrivs ut. Han säger:

Det kan vara kontroversiellt att säga att sociala faktorer påverkar vid adhd, eftersom det finns tydliga genetiska samband. Men det behöver inte vara en motsägelse. Troligen finns det ett samspel mellan arv och miljö.

Jag har svårt att se det kontroversiella i det uttalandet, och jag vill höja ett varningens finger. Det finns en lång rad exempel i vår historia på hur den medicinska vetenskap, som både  jag och Anders representerar, använts för att komma till rätta med problem i socialt underprivilegierade grupper. Flera av dessa insatser har vi haft anledning att ångra djupt. Att medicinera barn i fattiga familjer för att de ska kunna klara skolan, i stället för att omsorgsfyllt reda ut de verkliga orsakerna till barnens problem och ta itu med dem, kan vara en sådan fälla och leda till att en del av den medicinering som sker idag i framtiden kommer att uppfattas som ett rent övergrepp.

Jag är inte motståndare till medicinering av noga utvalda barn, som efter noggrann utredning bedömts ha särskilt stora svårigheter, och där andra kraftfulla insatser av social och pedagogisk natur inte fungerat. Men jag är djupt oroad över den utveckling vi nu ser och välkomnar den utredning som socialstyrelsen har startat för att få klarhet i vad som egentligen pågår.

Read Full Post »