Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2012

På detta tidens smala näs

Aprilsöndag med sol. Jag kör ut på den uppländska landsbygden och kommer till medeltidskyrkan i Frösunda. Prästen och författaren Lars Collmar håller en inspirerad predikan på temat Vägen till livet. Den vägen, säger Collmar, går över tidens smala näs, där havet omger oss och där vår vanliga tid upphör att existera.

Bilden kommer från självbiografin På detta tidens smala näs som Gunner Serner, alias Frank Heller, skrev 1962, och också jag har använt den ibland.  Liksom för övrigt  min bror Bengt – se här!  Vissa metaforer är mer användbara än andra. Typiskt nog har också Gunnar Serner lånat den – ursprungligen kommer den från Shakespeares McBeth.

Nu utvecklar Lars Collmar sina tankar kring hur vår livsvandring med bråddjup på båda sidor (han liknar den också vid en dans på lina under cirkuskupolens tak) ska kunna bli inte bara trygg utan glad och – fräck! Ett uppfriskande budskap från en medvandrare, som är flera år äldre än jag –  men oförvägen som förr.

Vi är några själar som får oss hans budskap till dels denna förmiddag – tolv, närmare bestämt, om man räknar in kantor, kyrkvärdar och kyrkväktare. Jag tänker att kyrkan själv befinner sig ute på det smala näset. Särskilt när jag senare på dagen får höra att det varit massor av folk i Täby centrum för att handla vid samma tid. Mot sådana köptempel kämpar deras andliga motsvarigheter förgäves.

Eller är det inte alls så? Jag lämnar Frösunda och kör över till Markim. Här är kyrkan helt stängd idag. Men på kyrkogården, där mina föräldrar och två av mina yngre syskon ligger begravda, råder en frid och ett ljus som finns just här och nu och som inte gränsar till något, inte kan jämföras med något. Det finns tempel av olika slag. De spelar i olika divisioner.

Read Full Post »

En vanlig dag

”Vad skönt det måste vara att känna sig så nöjd!” sa hon som intervjuade mig häromdagen.

”Nöjd?” sa jag. ”Jag vet inte… tacksam är nog ett bättre ord.”

Vakna på morgonen, se morgonljuset genom gardinen, höra koltrasten utanför fönstret, känna sig någorlunda frisk. Stiga upp, duscha, ställa fram frukost, läsa tidningen i lugn och ro.

Nyss talade jag med en av mina vänner. Så många söker något annat, sa hon. Är det här livet, blev det inte mer än så? Men tänk att få se barnen ge sig iväg till skolbussen, en grådisig dag när ingenting särskilt ska hända. Och sen sätta sig med en kopp kaffe vid köksbordet – kan det bli bättre än så?

En alldeles vanlig dag, med sol eller grådis – en dag av nåd.

Read Full Post »

LitteraLund 2: Alfons mamma på besök

Idag hade LitteraLund besök av Alfons Åbergs mamma, Gunilla Bergström. För så kan vi väl kalla henne! I ett ovanligt spänstigt och levande samtal med DN:s Lotta Olsson berättade Gunilla B om Alfonsböckernas tillkomst. Lotta ställde de frågor som Gunilla fått svara på många gånger vid det här laget: Vem är Alfons pappa? Och vem är Alfons mamma?

För Gunilla Bergström är Alfons Barnet och hans pappa Den vuxne. Att Barnet blev en pojke och Den vuxne en man var mest en tillfällighet. I den senaste boken dyker förresten en dam upp. Hon har något slags relation med Alfons pappa. Lotta var nyfiken och undrade hur det skulle gå med det, och Gunilla svarade: ”Ingen aning. Jag har ingen koll på vad pappan har för sig utanför boken!”

Tidigare på morgonen medverkade Helen Sigeland och jag i ett seminarium om ALMA-priset och om årets pristagare Guus Kuijer. Helen berättade om priset, och jag försökte sedan ge en så levande bild jag kunde av Kuijers författarskap som jag tycker så mycket om, bland annat genom att läsa avsnitt ur Polleke-böckerna och ur Boken om allting.

Det är nu klart att Kuijer kommer till prisceremonin i Stockholms konserthus den 28 maj. Det ska verkligen bli spännande att träffa denne man, som tycks ha lika hög integritet i sitt privata liv som han är tillgänglig och nära i det han skriver!

Till slut en stor eloge till alla som hjälpts åt för att göra festivalen LitteraLund till den härliga bokfest den nu har utvecklats till!

Read Full Post »

LitteraLund, del 1

Just nu pågår LitteraLund, en stor barnboksfestival i Lund. Festivalen består av tre delar: Ett skolprogram, där en lång rad författare besöker skolor och samtalar med eleverna om sina böcker och om läsning i allmänhet. Ett offentligt program under kommande helg, riktat till både barn och vuxna. Och så ett konferensprogram, som inleddes idag på morgonen. Mer om festivalen hittar ni på LitteraLunds hemsida.

På bilden ser ni Agneta Edwards hälsa deltagarna välkomna från Stadshallens stora scen, med den röda mattan på golvet. Agneta, som under många år varit en av mina kompisar i ALMA-juryn, betonade vikten av möten och samtal mellan oss som värnar om barns rätt till kultur. Det ämnet fortsatte sedan Katti Hoflin att spinna vidare på i sitt inledningsanförande. Katti, en välkänd eldsjäl och inspiratör med ett förflutet inom bl a SVT och Kulturhuset i Stockholm, är numera chef för Dunkers kulturhus i Helsingborg. Hon manade till mod, civilkurage – och lek! ”Vi måste våga leka mera”, menade hon. ”Skruva ur tiden, ge oss hän, fantisera och vara oss själva. Som barn!”

Ett friskt och hoppfullt budskap, som jag hoppas kunna ta vara på i den bok om lek jag just nu skriver på. Imorgon ska jag för övrigt medverka i programmet, när vi ska presentera årets ALMA-pristagare Guus Kuijer.

Read Full Post »

På väg hem efter två innehållsrika barnrättsdagar i Örebro. 600 deltagare från hela landet hade samlats för att lyssna till föredrag och delta i seminarier om barnets rättigheter, den här gången med fokus på  barn och familjevåld. Jag fick förtroendet att hålla inledningsföredraget – se referat här. Vill du veta mer om vad som hände under dagarna finner du det här.

Ett ledord under dagarna var signaler. Det talades mycket om barn som på olika sätt signalerar att de inte mår bra – men att vi är dåliga på att lyssna. Många barn känner sig därför svikna av vuxenvärlden. I flera föredrag och seminarier diskuterades hur vi ska kunna bli bättre på att lyssna, förstå – och agera. Flera efterlyste en förstärkt lagstiftning, till exempel en ny barnskyddslag. Också Barnombudsmannens förslag om inrättandet av en särskild barntjänst (som komplement till socialtjänsten) fick stöd av många.

Idag dök så Erik Ullenhag upp. Han är inte bara integrationsminister utan också regeringens ansvarige för frågor som rör mänskliga rättigheter. Ullenhag höll ett kort men engagerat föredrag. Han började med att hänvisa till vanvårdsutredningen och till situationen för institutionsplacerade barn – utan att säga någonting alls om hur förslagen från barnskyddsutredningen och upprättelseutredningen ska följas upp. Här råder alltså total tystnad från regeringens sida just nu, vilket är djupt oroande. Ett par löften gav dock Ullenhag: Förslaget om att ge gömda barn rätt skolgång är nu ”i hamn”, även om vi ännu inte har sett någon proposition om detta. Och – Ullenhag lovade att arbeta för att barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lag och fick en applåd för det. Varpå han tillade att han här talade som folkpartist, inte som företrädare för regeringen… Så vi får väl se.

I ett avslutande samtal ställde sig Simone Ek, barnrättsfrågornas Grand Young Lady, delvis tveksam till inkorporering av konventionen. Kanske lite överraskande för många. Men Simone var rädd för att det kunde bli en skenåtgärd, att regering och myndigheter kunde uppfatta det som ett fribrev: ”Nu har vi gjort vårt.” Simone menade att Sverige i stället skulle börja med att på allvar ta itu med all den kritik som vi fick när FN:s barnrättskommitté granskade oss förra gången. En ny granskning ska ske nu, och Simone föreslog en riksdagsdebatt om detta. Den tredje deltagaren i samtalet, Marie Litholm, kommunpolitiker från Haninge, betonade kommunernas ansvar men menade samtidigt att en inkorpering av barnkonventionen i svensk lag skulle vara ett stöd för alla de som försöker driva barnrättsfrågorna på kommunal nivå. Det blev en bra och levande diskussion, utmärkt ledd av Martin Björgell, barnrättsdagarnas moderator.

Signaler, ja. Vi behöver alla bli bättre på att lyssna på signaler från barnen. Men regeringen måste också bli bättre på att lyssna på signaler från alla som engagerar sig för barnets rättigheter, liksom på signaler från FN:s barnrättskommitté.

(På bilden fr v Marie Litholm, Erik Ullenhag, Simone Ek och Martin Björgell)

Read Full Post »

Vitsippor och vresbok

Två veckor med barnrättsfrågor.

Veckan som gick: den barnrättsdag i Malmö som jag skrev om i min tidigare bloggnotis. Veckan som kommer: Barnrättsdagarna i Örebro.

Laddade upp i helgen med vitsippspromenad. Tillsammans med vänner gick jag ned mot Körsbärsdalen i Veberöd.

Blev ståeende framför en gammal vresbok. Vilket fint självporträtt, tänkte jag. För sån är jag numera: En vresig gammal fan med vitsippor runt fötterna.

Ovanför flög korparna. Vid bäcken blommade gullpudran.

Read Full Post »

Igår besökte barn- och äldreminister Maria Larsson Malmö. Vid en konferens på temat Barnets rättigheter i teori och praktik talade hon till synes engagerat om vikten av att stärka rättigheterna för alla barn i Sverige. Hon nämnde de av samhället omhändertagna barnen som en särskilt utsatt grupp.

Samtidigt lägger nu regeringen fram ett förslag om att lagfästa rätten att rutinmässigt kroppsvisitera alla barn som är intagna på ungdomshem och att genomsöka deras rum. Utan minsta misstanke om att de bär på eller har gömt undan farliga föremål eller otillåtna droger. Utan krav på att visitationerna ska dokumenteras. Och utan möjlighet för barnen att överklaga besluten om visitering.

Det innebär att ungdomshemmen jämställs med fängelser. Här finns barn från elva år och uppåt. Flertalet är omhändertagna enligt LVU, alltså för att föräldrarna inte kunnat ta hand om dem. Men nu ska de alltså behandlas som vilka brottslingar som helst.

Förslaget strider på ett flagrant sätt mot innehållet i den barnkonvention Maria Larsson talar sig varm för. Klyftan mellan politisk retorik och praktik kan knappast bli större.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg har reagerat starkt och har utformat ett ovanligt skarpt remissvar, där regeringens förslag avvisas i sin helhet. I en debattartikel i Svenska Dagbladets webbupplaga, författad tillsammans med mig, Elisabeth Massi Fritz, Thomas Hammarberg och Titti Matsson redovisas argumenten bakom remissvaret. Fredrik Malmberg intervjuades också i radions Eko idag på morgonen. Också Titti Mattsson har uttalat sig i en senare sändning – lyssna här!

Till Maria Larsson och hennes regeringskolleger: Att tala om barnkonventionen är en sak. Att förstå och respektera dess innehåll en helt annan. Gör barnkonventionen till svensk lag! Det löser inte alla problem men är ett viktigt steg på vägen.

Read Full Post »

Older Posts »