Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 13 april, 2012

Igår besökte barn- och äldreminister Maria Larsson Malmö. Vid en konferens på temat Barnets rättigheter i teori och praktik talade hon till synes engagerat om vikten av att stärka rättigheterna för alla barn i Sverige. Hon nämnde de av samhället omhändertagna barnen som en särskilt utsatt grupp.

Samtidigt lägger nu regeringen fram ett förslag om att lagfästa rätten att rutinmässigt kroppsvisitera alla barn som är intagna på ungdomshem och att genomsöka deras rum. Utan minsta misstanke om att de bär på eller har gömt undan farliga föremål eller otillåtna droger. Utan krav på att visitationerna ska dokumenteras. Och utan möjlighet för barnen att överklaga besluten om visitering.

Det innebär att ungdomshemmen jämställs med fängelser. Här finns barn från elva år och uppåt. Flertalet är omhändertagna enligt LVU, alltså för att föräldrarna inte kunnat ta hand om dem. Men nu ska de alltså behandlas som vilka brottslingar som helst.

Förslaget strider på ett flagrant sätt mot innehållet i den barnkonvention Maria Larsson talar sig varm för. Klyftan mellan politisk retorik och praktik kan knappast bli större.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg har reagerat starkt och har utformat ett ovanligt skarpt remissvar, där regeringens förslag avvisas i sin helhet. I en debattartikel i Svenska Dagbladets webbupplaga, författad tillsammans med mig, Elisabeth Massi Fritz, Thomas Hammarberg och Titti Matsson redovisas argumenten bakom remissvaret. Fredrik Malmberg intervjuades också i radions Eko idag på morgonen. Också Titti Mattsson har uttalat sig i en senare sändning – lyssna här!

Till Maria Larsson och hennes regeringskolleger: Att tala om barnkonventionen är en sak. Att förstå och respektera dess innehåll en helt annan. Gör barnkonventionen till svensk lag! Det löser inte alla problem men är ett viktigt steg på vägen.

Annonser

Read Full Post »