Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 20 september, 2012

Barnets rättigheter i lag – och praktik

Idag är jag glad – med en del fortsatta förbehåll…

Igår kom äntligen propositionen Stärkt stöd och skydd för barn och unga (prop 2012/13:10). Den har vi väntat på. Den innehåller många av de förslag som kommit från Barnskyddsutredningen, Vanvårdsutredningen och Upprättelseutredningen. Till exempel att varje barn som omhändertas ska ha en egen socialsekreterare, bättre uppföljning av de barn som placeras i familjehem och på institution med större möjligeheter för barnen själva att få komma till tals, krav på rutiner för tillfällen där det finns misstanke om vanvård etc.

Det är bra. Men lagstiftning är en sak, praktiken en annan. Här krävs också höjd kompetens, reformering av arbetsmetoder och ett i varje medarbetare väl förankrat barnrättstänkande. Regeringen kommer att återkomma om detta, bland annat genom uppdrag till socialstyrelsen att utfärda riktlinjer. Det vill nog till, om barnen verkligen ska märka någon skillnad.

Och idag kom så beskedet om att regeringen i budgeten avsätter medel för att garantera också papperslösa och gömda barn rätt till skolgång. Äntligen! Heder åt Miljöpartiet som lyckats förhandla fram detta, trots hårt motstånd från främst moderaterna. Skolgång är en grundläggande mänsklig rättighet för alla barn, fastslagen av bl a FN:s barnrättskommitté, som riktat hård kritik mot Sveriges senfärdighet på detta område. Men också här finns mycket att fundera över när det gäller praktiken. Hur ska de här barnen tryggt kunna komma till skolan utan rädsla för att polisen lurar bakom hörnet och genom att följa barnen hem får reda på var den utvisningshotade familjen bor? Det går att lösa, det visar erfarenheter från andra länder. Men det krävs en hel del fortsatt arbete för att få till fungerande riktlinjer för alla inblandade myndigheter. Låt oss hoppas att den viljan och förmågan finns.

Så igen: Barnrättstänkandet måste finnas på alla nivåer och vara djupt förankrat hos alla oss som på olika sätt kommer i kontakt med barn. Därför blev jag glad idag när Studentlitteratur hörde av sig och berättade att man nu vill göra en omtryckning av min bok Förskolebarnets mänskliga rättigheter. Det är mitt bidrag till kunskapen om vad ett sådant tänkande kan innebära i praktiken, främst i förskolans värld. Jag tycker förstås att boken bör finnas på varje förskola och gärna läsas också av förskolans föräldrar!

Annonser

Read Full Post »