Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 22 november, 2012

Barns livsvillkor – en etisk fråga

I Malmö pågår just nu ett viktigt arbete för att kartlägga hur hälsa och social välfärd är fördelad mellan stadens olika invånare. En särskild kommission har bildats för uppdraget. En av kommissionärerna är Marie Köhler, som också är chef för Kunskapscentrum för barnhälsovård i Skåne. Marie är en av mina nära vänner och numera min medförfattare till boken Leva med barn.

Idag finns i Sydsvenskan en utmärkt artikel av Marie, där hon berättar om den delrapport hon varit ansvarig för,  Barns hälsa i Malmö. Även om forskningen inom området fortfarande är bristfällig, och ”spretig” för att använda Maries uttryck, är bilden ändå ganska klar: Många barn i Malmö mår bra, men skillnaderna mellan olika grupper är oroväckande stora, och alltför många barn lever med stora hälsobrister och dessutom i en miljö, där bristerna hela tiden förstärks.

I rapporten ges en rad konkreta förslag till hur förhållandena ska kunna förbättras. Jag fäster mig vid ett uttalande Marie gör på kommissionens hemsida:

Det finns mycket kvar att göra innan vi lever upp till FN:s Barnkonvention. I slutänden handlar det om etik och moral. Men viktigast av allt: med hjälp av vissa prioriteringar går det att minska skillnaderna och putta saker i dess rätta riktning.

Just så är det. Barnets rättigheter handlar om etik, moral och prioriteringar. Så enkelt. Och så svårt.

Annonser

Read Full Post »