Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 6 juni, 2011

Idag firar vi nationaldag. Frågan är vad det är vi firar. Sverige som nation? Vår svenska identitet? Svenskheten?

För en knapp vecka sedan fick Shaun Tan ta emot Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Det skedde vid en fin ceremoni i Stockholms konserthus. Alltigenom lyckad – så när som på en punkt: handelsminister Ewa Björlings tal, som hör till de mest pinsamma jag fått lyssna till. Expressens  Gunilla Brodrej gav en fin bild av det hela – se här.   

Helst vill jag bara glömma alltsammans. Men Ewa Björling kom med några kommentarer som först måste lyftas fram i ljuset. Hon talade nämligen om svenskhet, om ”swedish values”, som hon menade att vi skulle sprida över hela världen. Som exempel på sådana svenska värderingar tog hon alla människors lika värde, yttandefrihet och jämställdhet – alltså sådant som finns fastlagt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Knappast särskilt ”swedish” med andra ord.

Ewa Björling borde känna till den kritik som sedan länge riktats mot FN:s allmänna förklaring och mot de konventioner som följt i dess spår: att de drivits fram av västländerna och mer speglar ”western values” än ”global values”. Det har krävts stor möda och god vilja från många håll för att få den internationella uppslutning kring dessa koder som är nödvändig för att de ska bli meningsfulla. Hela Wienkonferensen 1993 ägnades åt detta.  Att då, som Ewa Björling nu gör, på nytt kidnappa dessa värderingar och göra dem till ”swedish” (vilket kommer att uppfattas som ”western”) och proklamera ett korståg med ”våra” värderingar som spjutspets –  eller kanske handelsvara? – är snudd på sabotage mot dem som arbetar med mänskliga rättigheter på fullt allvar.

Och frågan är hur ”swedish values” egentligen står sig. I en nyligen publicerad svensk del av World Values Survey kommer det fram en skrämmande glidning i synen på just dessa frågor, främst bland de yngre. 20 % av våra unga medbogare är beredda att sälja sin röst för en mindre summa pengar och ännu fler tycker inte det spelar någon roll om vi har demokrati eller inte – se här. ”Swedish values”?

Och när en statlig utredning efter hård internationell kritik nu äntligen lade fram ett förslag om att alla som bor och vistas i Sverige ska få tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor (läs gärna utredningen här) var migrationsminister Tobias Billström, liksom SD förstås, genast negativ i sina kommentarer. ”Swedish values”, kanske?

Idag, på Nationaldagen, skulle jag önska att vi först bestämmer oss för att på nytt försöka leva upp till de värderingar vi åtagit oss att omfatta när vi skrivit på konventionerna om de mänskliga rättigheterna. När vi så känner oss tryggt förankrade i ”international human values” kan vi kanske på nytt börja fundera över vad ”swedish values” är – men låt oss använda små bokstäver när vi formulerar oss! Och låt oss se värdefrågorna som en agenda för samtal på lika villkor – inte som en exportvara!

Annonser

Read Full Post »